0902 08 08 22

Zalo

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI NGUYÊN VŨ

Địa chỉ: số 324 đường Cựu Viên, Phường Bắc Sơn, Quận Kiến An, Hải Phòng

Điện thoại: 0902 08 08 22 – 0899 434 555

Email: Nguyenvuhpjsc@gmail.com

BẢN ĐỒ